MHD GROUP - THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN KINH DOANH BĐS HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

MHD GROUP

Hội tụ Đội ngũ
chuyên gia đầu ngành
trong các lĩnh vực
bất động sản, đầu tư,
tài chính...

Những con người chuyên nghiệp, tận tâm và luôn nỗ lực tạo ra những hướng đi khác biệt.

Dương Thị Thu Hiền

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thế Dương

Giám đốc Chiến lược Kinh doanh

Phạm Đăng Khoa

Giám đốc Đầu tư

MHD GROUP

Tầm nhìn
của người có tâm

MHD Group hướng đến tương lai trở thành Thương hiệu Phát triển kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam về hiệu quả triển khai, tốc độ và đa dạng sản phẩm, là sự lựa chọn hàng đầu của mọi đối tác và khách hàng.

MHD GROUP

Giá trị cốt lõi

Uy tín

Lấy chữ TÍN là nền tảng trong hợp tác, kinh doanh, tạo dựng sự tin tưởng bền vững, lâu dài đối với đối tác, khách hàng.

Hiệu quả

Hiệu quả của công việc, chất lượng sản phẩm/ dự án cung cấp cho khách hàng là thước đo mà toàn thể đội ngũ MHD Group hướng đến.

Năng động

Nắm bắt xu hướng thị trường, đi đầu trong việc tiếp cận nhu cầu của khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư.

MHD GROUP

Văn hóa
doanh nghiệp

kết nối con người bằng thấu hiểu

kết nối giá trị bằng năng lực

kết nối thành công bằng khát vọng

MHD GROUP

Kết nối con người
Kết nối giá trị
Kết nối thành công

Tải Profile